Grip

C-Stand Tag 2 Euro / Woche 8 Euro
Kurbelnstativ 3.7m Tag 7 Euro / Woche 28 Euro
Goliath Tag 5 Euro / Woche 20 Euro
Eisenstativ Tag 5 Euro / Woche 20 Euro
Alustativ Tag 5 Euro / Woche 20 Euro
High Stand Tag 8 Euro / Woche 32 Euro
Butterfly Rahmen 12´x12´ Tag 40 Euro / Woche 160 Euro
Butterfly Rahmen 8´x8´ Tag 35 Euro / Woche 140 Euro
Bespannung 12´x 12´ Tag 35 Euro / Woche 140 Euro
Bespannung 8´x 8´ Tag 20 Euro / Woche 8 Euro
Gobo Head klein Tag 1.5 Euro / Woche 6 Euro
Lee Rahmen Tag 2 Euro / Woche 8 Euro
Gobo Head Groß Tag 3 Euro / Woche 12 Euro
Gobo Verlängerung Tag 1.5 Euro / Woche 6 Euro
C-Clamp Tag 1.5 Euro / Woche 6 Euro
Kroko Klemme Tag 1.5 Euro / Woche 6 Euro
Lowel Grip Tag 1.5 Euro / Woche 6 Euro
Magic Arm Tag 2 Euro / Woche 8 Euro
Bühnenkiste Tag 2 Euro / Woche 8 Euro
Sand Sack Tag 3 Euro / Woche 12 Euro
Leiter klein Tag 3 Euro / Woche 12 Euro
Ausschubleiter Tag 4 Euro / Woche 16 Euro
Rollmops Tag 5 Euro / Woche 20 Euro
Fahnen verschiedene Größen Tag 3 Euro / Woche 12 Euro
  Tag 7 Euro / Woche 28 Euro